top of page

Geachte lezer,

De meeste mensen denken dat de verdeling en erfenis in Nederland goed bij wet is geregeld. De overheid heeft dat ook goed geregeld, maar dan wel voornamelijk voor zichzelf. Door een testament op te stellen mag u van de wet afwijken. Met een goed testament bespaart u uw erfgenamen veel kosten, problemen en erfbelasting.

Zonder een testament gelden de wettelijke regels voor uw achterblijvende partner. Zo bepaalt de wet hoeveel erfbelasting uw partner direct aan de Belastingdienst moet betalen, hoeveel uw partner bij opname in een zorginstelling aan eigen bijdrage betaalt, wie uw erfgenamen zijn, hoeveel zij erven en wie uw nalatenschap afwikkelt en verdeelt.

Met een goed en actueel testament kunt u onder andere het volgende regelen:

 • Bij het overlijden van de eerste ouder hoeft er geen erfbelasting betaald te worden;

 • Besparing van erfbelasting bij het overlijden van de tweede ouder;

 • Verlaging van de eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling;

 • Alleen de door u gewenste personen kunnen aanspraak maken op uw nalatenschap;

 • Uitsluiten van de koude kant;

 • Beschermen van de belangen van uw partner en uw kinderen;

 • En nog meer, wij lichten u graag voor.

Naast een testament, dat pas in werking treedt na een overlijden, kan ook een levenstestament veel kosten en problemen voorkomen. Wanneer u wilsonbekwaam wordt zijn niet automatisch de door u gewenste personen bevoegd om namens u uw belangen te behartigen. In een levenstestament geeft u een volmacht om namens u te handelen. Met een levenstestament voorkomt u dat uw naasten een rechter moeten verzoeken om u onder bewind te stellen. Een emotioneel traject waarbij zij ook nog eens jaarlijks rekening en verantwoording bij de rechtbank dienen af te leggen.

Wij beschikken over speciaal op maat gemaakte software waarmee wij het erfrecht eenvoudig en begrijpelijk maken. U krijgt direct inzicht in hoe het wettelijk erfrecht voor u werkt en wat de fiscale gevolgen daarvan zijn. Daarnaast laten wij met de software zien op welke wijze u van het wettelijk erfrecht kunt afwijken en wat de fiscale en persoonlijke voordelen daarvan kunnen zijn.

Om te beoordelen of het voor u noodzakelijk dan wel wenselijk is om een (levens)testament op te stellen vragen wij u om voor u zelf de volgende vragen te beantwoorden:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn wettelijke erfgenamen zijn mijn partner en/of mijn kinderen. Indien ik geen partner en kinderen heb zijn mijn wettelijk erfgenamen mijn ouders en/of mijn broers en/of zussen. Wilt u andere personen dan uw wettelijke erfgenamen tot erfgenaam benoemen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer mijn kinderen van mij erven en hierna gaan scheiden heeft de koude kant mogelijk recht op een deel van uw nalatenschap. Wilt u dit voorkomen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u regelingen treffen waardoor uw erfgenamen (mogelijk) minder erfbelasting hoeven te betalen? Dit wil natuurlijk iedereen, maar daar heb je dus een testament voor nodig. Welke mogelijkheden er zijn is afhankelijk van uw situatie. Wij maken het u inzichtelijk in een vrijblijvend gesprek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u ervoor zorgen dat wanneer uw langstlevende echtgenoot blijvend in een zorg instelling wordt opgenomen dat uw echtgenoot (mogelijk) een lagere eigen bijdrage betaalt voor de zorg? Ook dit is met een testament te beïnvloeden, Wij maken het u inzichtelijk in een vrijblijvend gesprek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u de wens dat uw langstlevende echtgenoot bij uw overlijden geen erfbelasting hoeft te betalen? Dit wil natuurlijk iedereen, en ook hier zijn vaak mogelijkheden voor. Wij maken het u inzichtelijk in een vrijblijvend gesprek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u uw kleinkinderen iets nalaten en daarmee tegelijker tijd erfbelasting te besparen? Dit kan testamentair eenvoudig geregeld worden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u dat uw erfgenaam niet zelfstandig kan beschikken over uw nalatenschap?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u voorkomen dat wanneer uw erfgenaam van u erft en uw erfgenaam zelf overlijdt, uw nalatenschap terecht komt bij de erfgenamen van uw erfgenamen (bijvoorbeeld de partner van uw erfgenaam, of uw ex-partner)?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u zelf bepalen welke vertrouwenspersoon uw nalatenschap dient af te wikkelen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u wilsonbekwaam wordt wenst u zelf te bepalen welke vertrouwenspersoon uw financiële en/of medische belangen gaat behartigen? Wilt u niet dat een rechtbank dit voor u bepaalt?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u voorkomen dat degene die uw belangen behartigt ieder jaar rekening en verantwoording moet afleggen bij de rechtbank?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u wanneer u wilsonbekwaam bent zelf bepalen welke rechtshandelingen uw vertrouwenspersoon wel of niet voor u mag doen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u de wens dat uw vertrouwenspersoon door middel van schenkingen belasting bespaart? Met een testament en een schenkingsplan kan dit bereikt worden. Daarvoor hoeft u het geschonken geld niet over te maken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u notarieel vast laten leggen welke wensen u heeft over wilsverklaringen zoals euthanasie?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u een voogd aanwijzen voor minderjarige kinderen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u één of meerdere vragen met ja beantwoord, dan is het mogelijk verstandig om een (levens)testament op te laten stellen.

U krijgt bij ons een gratis en vrijblijvend adviesgesprek van 2 uur waarbij we uw persoonlijke situatie in kaart brengen. Hoe werkt het dan verder?

Er zijn 3 mogelijkheden:

1. Na afloop van het adviesgesprek bent u vrij om te zeggen, bedankt en tot ziens. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

2. Ook is het mogelijk dat wij voor u een gespreksverslag maken in eenvoudig taalgebruik. Hier zijn kosten aan verbonden. We kunnen daarnaast ook een apart verslag maken voor de notaris. U kunt met dat gespreksverslag naar een notaris gaan en zeggen dat u een (levens)testament wil zoals weergegeven in het notarisverslag.

3. Complete begeleiding van de eerste bespreking tot en met het passeren van de akte voor het (levens)testament bij een notaris, dat bestaat uit de volgende stappen:

 

 • Het gratis en informatieve adviesgesprek dat al heeft plaatsgevonden;

 • Een gespreksverslag over het adviesgesprek in eenvoudig taalgebruik;

 • Een samenvatting van het gesprek voor de notaris op basis waarvan de aktes opgesteld kunnen worden;

 • Een bespreking van het gespreksverslag om eventuele vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen;

 • Wij controleren of de door u gewenste en besproken zaken goed in de aktes zijn opgenomen;

 • We bespreken de conceptaktes met u;

 • We gaan samen naar de notaris voor het passeren van de aktes;

 • Wij staan voor u klaar voor vragen en onduidelijkheden.


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een testament en of levenstestament neem dan contact met ons op door te bellen naar het telefoonnummer rechtsboven of vul het formulier in. De door u ingevulde vragen worden niet meegezonden. Deze waren alleen voor uzelf bedoeld.

 

Contact formulier

Bedankt voor de inzending!

Anker 1
bottom of page