top of page

Schenken

Schenken aan kinderen

Schenken is een  manier om uw nalatenschap uit te hollen, waardoor later bij uw overlijden minder belasting betaald hoeft te worden. Als u jaarlijks het vrijgestelde bedrag van € 5.677,- schenkt, dan kan later bij uw overlijden tot € 1.135,- per schenkingsjaar bespaart worden. Bij een verwachte statistische levensverwachting van 15 jaar en 2 kinderen kan de besparing € 34.050,- zijn. Ook kunt u één jaar de schenking verhogen tot € 27.231,- waarmee de besparing uitkomt op €42.684,-.  (vrijstellingen 2022)

Als u deze bedragen niet wil of kan missen, dan kan dat ook als een zogenaamde papieren schenking plaatsvinden. Dat kunt u bereiken door een bedrag schuldig te verklaren middels een notariële akte. U hoeft dan geen geld of bezittingen af te staan. Wel moet u ieder jaar 6% rente aan uw kind betalen over het "geschonken" bedrag, maar daarmee wordt het voordeel alleen maar groter. Overigens wordt de papieren schenking vanaf 2023 of 2024 mogelijk fiscaal anders behandeld waardoor er meer maatwerk nodig is om het gewenste doel te bereiken. Met Prinsjesdag 2022 komt er meer duidelijkheid.

Wordt er geschonken ten behoeve van de kosten voor een studie of een beroepsopleiding dan is de schenking vrijgesteld tot een bedrag van €56.724,-, en bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld van de vorige eigen woning of bij de afkoop van erfpacht is de schenking vrijgesteld tot een bedrag van €106.671,-. (vrijstellingen 2022). Voor de verhogingen moet het kind de leeftijd hebben tussen de 18 en 40 jaar. Dat mag ook de partner van het kind zijn.

Schenken aan kleinkinderen

U kunt ook aan uw kleinkinderen schenken. Dat kan eventueel onder beheer van u of van de ouders blijven, zodat ze er nog niet aan kunnen komen.

De vrijstelling voor kinderen bedraagt €2.274,- (2022).

Een ander voordeel is dat dit vermogen een generatie overslaat, zodat er maar eenmaal belasting over wordt betaald.

Schenkingsplan

Wij kunnen een schenkingsplan voor u opstellen, zodat u precies weet welke besparingen u kunt behalen. Bij grotere vermogens zijn er meer mogelijkheden, afhankelijk van uw situatie. Wij leggen het graag aan u uit in een gratis consult van een heel uur.

Aandachtspunten bij schenkingen zijn de verbanden met vermogensbelasting, eventuele toeslagen en bijstandsuitkeringen.

Wij geven u belastingadvies en leggen eventuele addertjes onder het gras bloot, zowel voor de ouders als voor de (klein)kinderen.

Wij blijven voor u klaarstaan!

bottom of page