top of page

Testament advies

Voor de meeste mensen is het belangrijk om een testament te hebben. De gang naar een  notaris is echter niet altijd even makkelijk. Wat wilt u in uw testament hebben staan, en hoe legt u dat aan de notaris uit?

Wij van Erfbelastingplan kunnen u hier uitstekend mee helpen. We plannen samen een afspraak en leggen het erfrecht aan u uit, en nog belangrijker, hoe dat uitpakt in uw situatie. Daarbij leggen we vast wat u wilt, wat de fiscale consequenties zijn, en hoe dat die verbeterd kunnen worden.

Voor dit testamentadvies trekken wij 2 uur uit, en het kost u niets. Het is helemaal gratis.

 

Natuurlijk kennen we in Nederland het wettelijk erfrecht, en veel mensen denken dat ze daarom geen testament nodig hebben. Echter, dat wettelijke systeem is zeker goed voor de Nederlandse schatkist, maar niet altijd voor u. Met een testament kunnen uw erfgenamen grote voordelen behalen, en tegelijk vervelende problemen voorkomen.

Zonder een testament gelden de wettelijke regels voor uw achterblijvende partner. Zo bepaalt de wet hoeveel erfbelasting uw partner direct aan de Belastingdienst moet betalen, hoeveel uw partner bij opname in een zorginstelling aan eigen bijdrage betaalt, wie uw erfgenamen zijn, hoeveel zij erven en wie uw nalatenschap afwikkelt en verdeelt.

Stel, uw kinderen erven een kindsdeel van een woning, vrij van hypotheek, maar er is geen geld om de verschuldigde erfbelasting te betalen. Dan hebben de erfgenamen een probleem wat u met een testament eenvoudig kan voorkomen. Met een testament kan je er namelijk voor zorgen dat er bij het eerste overlijden geen erfbelasting verschuldigd is.

Met een goed en actueel testament kunt u onder andere het volgende regelen:

 • Besparen van erfbelasting;

 • Bij het overlijden van de eerste ouder hoeft er geen erfbelasting betaald te worden;

 • Beschermen van de belangen van uw partner en uw kinderen;

 • Uitsluiten van de koude kant;

 • Regelen van voogdij voor uw kinderen;

 • Afwijken van de wettelijke erfgenamen;

 • Ook uw kleinkinderen benoemen als erfgenaam;

 • Benoemen van een executeur en een bewindvoerder;

 • Het beschermen van uw belangen en die van uw erfgenamen;

 • Verlagen van de hoge bijdrage bij verblijf in een zorginstelling.

Op welke manier willen wij u van dienst zijn.

Tijdens een afspraak en met behulp van speciale software brengen we uw situatie in kaart waarna we u vertellen of het wettelijke erfrecht voor u geschikt is, of dat u een testament nodig heeft.

Met de software leggen we alles heel duidelijk uit zodat uw situatie inzichtelijk wordt. Hiervoor genereert de software tekeningen en grafieken ter ondersteuning van de materie. Alle testamentaire mogelijkheden worden in beeld gebracht.

Hier eindigt het gratis advies en de uitleg. U bent niets verplicht. 

 

Wilt u een schriftelijk verslag over het gesprek met alles wat we besproken hebben, dan kunnen we dat tegen een vaste prijs verzorgen. Dit verslag is niet in notaris-taal geschreven, maar in begrijpelijk Nederlands.

Volledige begeleiding tot en met het bezoek aan de notaris.

Op uw verzoek kunnen we u na het vrijblijvende en kosteloze gesprek ook volledig begeleiden bij het opstellen van uw testament bij de notaris.

U krijgt dan eerst een schriftelijke opdrachtbevestiging met een prijsopgave. Deze prijs staat vast en wordt niet veranderd, ook niet als er nog meerwerk is. De prijs is inclusief de notariskosten. U weet dus exact wat het u kost, en dat is wel zo prettig.

Deze begeleiding bestaat uit de volgende stappen:

 1. We maken een nieuwe afspraak voor eventuele vragen die u nog heeft;

 2. We stellen een 2e verslag op in notaris-taal op basis waarvan de notaris het testament kan opstellen;

 3. We verzoeken een notaris om conceptaktes op te stellen waarin uw wensen zijn opgenomen;

 4. Wij ontvangen die conceptakte en controleren die voor u;

 5. Daarna ontvangt u de conceptaktes van ons;

 6. We maken weer een afspraak om vragen over de conceptaktes te beantwoorden;

 7. We gaan samen naar de notaris voor het passeren van de aktes.

U ziet dat dit een zeer uitgebreide gang van zaken is, en zeker anders is dan wanneer u alleen naar een notaris gaat. Wij vinden het echter heel belangrijk dat u precies begrijpt wat u in het testament heeft laten vastleggen. En ook al hebben wij daar meer tijd voor nodig, de prijs blijft hetzelfde. U weet dus exact waar u aan toe bent.

Naast een testament, dat pas in werking treedt na een overlijden, kan ook een levenstestament veel kosten en problemen voorkomen. Wanneer u wilsonbekwaam wordt zijn niet automatisch de door u gewenste personen bevoegd om namens u uw belangen te behartigen. In een levenstestament geeft u een volmacht om namens u te handelen. Met een levenstestament voorkomt u dat uw naasten een rechter moeten verzoeken om u onder bewind te stellen. Een emotioneel traject waarbij zij ook nog eens jaarlijks rekening en verantwoording bij de rechtbank dienen af te leggen.

Wij blijven voor u klaarstaan! Bel nu naar 040 - 2911493.

bottom of page