top of page

Beneficiair aanvaarden en onbekende schulden

 

Sinds 1 september 2016 geldt art. 4:194a BW, welke bepaling erfgenamen beschermt tegen onbekende schulden. De erfgenaam kan de kantonrechter binnen drie maanden na ontdekking verzoeken om hem te machtigen de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

In deze zaak heeft de erfgenaam door te beschikken over de nalatenschap deze zuiver aanvaard. Althans, dat vind de gemeente die de erfgenaam verzocht om een openstaande schuld van de erflater van €55.443,70 over te maken.

De erfgenaam echter wist niet en kon niet weten van het bestaan van deze schuld. Daarom heeft zij de rechtbank verzocht om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. 

De conclusie van de rechtbank was, dat de erfgenaam na zuivere aanvaarding is geconfronteerd met een onverwachte schuld. Omdat de nalatenschap nog niet verdeeld of vereffend is kan de beneficiaire aanvaarding worden verleend.

Zie voor de uitspraak: Rechtbank Limburg 18 oktober 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:8056.

Let op: als u als erfgenaam een nalatenschap zuiver aanvaard, bent u ook met uw privé bezittingen aansprakelijk voor schulden van de erflater. Weet u niet of bent u niet zeker of er schulden zijn, aanvaard dan altijd beneficiair. De schulden moeten nog steeds uit de nalatenschap betaald worden, maar u hoeft niet zelf bij te leggen uit uw eigen vermogen. Denk er verder aan, dat schuldenaren tot soms wel 20 jaar na het ontstaan van een schuld deze nog kunnen opeisen, ook al is de nalatenschap geconsumeerd, in welk geval u alsnog uit eigen middelen de schuld moet betalen.

Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

 

Of kijk hier: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Erfenis/Paginas/procedure-erfenis-aanvaarden-of-verwerpen.aspx

Wij blijven voor u klaarstaan!

bottom of page