Vaak gestelde vragen

Hoe regel ik mijn testament?

Voor een testament en een levenstestament moet je naar een notaris. Wij begeleiden je daarbij. Zie de info op deze site.

Is een testament handig om te hebben?

Zonder een testament gelden de wettelijke regels. De overheid bepaalt dan wie jouw erfgenamen zijn, hoeveel zij erven en hoeveel erfbelasting zij moeten betalen. Jouw persoonlijke wensen zijn ook niet geregeld, terwijl die waarschijnlijk wel belangrijk voor je zijn. Met een testament kan en mag je afwijken van deze regels, en als het ware je eigen wetje maken. Het is dus zeker handig om een testament te hebben.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een volmacht die je aan een ander geeft voor het geval je zelf wilsonbekwaam bent geworden door bijvoorbeeld dementie of een ongeval. Dat kan je partner zijn of bijvoorbeeld de kinderen. Hiermee voorkom je een hoop narigheid als je ten gevolge van dementie of een ongeval niet meer zelf in staat bent om beslissingen te nemen. De woning kan bijvoorbeeld niet verkocht worden voordat je door de rechter onder bewind bent gesteld. Ook andere zaken kunnen dan soepel geregeld worden. Denk aan financiële zaken, maar ook aan medische zaken, opzeggen van abonnementen. aanvragen van een budget voor maatschappelijke ondersteuning, etc.

Wie zijn de wettelijke erfgenamen van een overledene?

De partner en de kinderen zijn de wettelijke erfgenamen.
Als die er niet zijn, dan worden het de ouders samen met broers en zussen.
Als die er ook niet zijn de grootouders, en daarna de overgrootouders.
Ook kan er sprake zijn van plaatsvervulling. Dat wil zeggen, dat als bijvoorbeeld een kind is overleden, dan de kleinkinderen erven.
Ook neven en nichten kunnen erven, maar niet verder dan de 6e graad.

Kan je afwijken van de wettelijke verdeling?

Je kan afwijken van de wettelijke verdeling als je binnen 3 maanden bij notariële akte verklaart de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Let op, de akte moet bij de rechtbank in het boedelregister ingeschreven worden binnen die 3 maanden. Dat betekent dus dat je tijdig naar een notaris moet gaan, zeg na uiterlijk 2 maanden.

Ook is het mogelijk om in je testament een bepaling op te nemen die de termijn verlengd naar 2 jaar. Daar zit ook een keerzijde aan. Laat je goed informeren. Wij geven hier sowieso uitleg over in ons gratis adviesgesprek.

Zijn stiefkinderen ook erfgenaam?

Stiefkinderen zijn niet automatisch erfgenaam. Wel kan je die in je testament aanwijzen als erfgenaam. Ze hebben dan dezelfde vrijstelling en het zelfde tarief voor de erfbelasting als eigen kinderen.

Is mijn kleinkind ook erfgenaam?

Een kleinkind is geen erfgenaam. Je kan het wel als erfgenaam benoemen. Wat in de praktijk veel voorkomt, is dat een kleinkind een legaat krijgt. Dat betekent dat het kleinkind ook iets krijgt. Meestal een geldbedrag dat net zo groot is als de vrijstelling van het kleinkind, momenteel € 25.187.

Kan ik mijn kind onterven?

Ja, je kan je kind onterven. Dat betekent echter niet dat het kind dan geen rechten meer heeft. Het onterfde kind kan altijd een beroep doen op de legitieme portie. Dat is de helft van het normale erfdeel, en is alleen opeisbaar in geld, niet in spulletjes. Zes maanden na het overlijden, maar binnen een termijn van 5 jaar kan het onterfde kind de legitieme portie opeisen. Daarvoor moet het kind dus wel zelf aan de bel trekken.

Moet ik de aangifte erfbelasting in verband met het overlijden van mijn partner bewaren?

Dat moet niet, maar het is wel heel verstandig om dat te doen. Als je zelf komt te overlijden, kan er bij de aangifte erfbelasting in verband met jouw overlijden rekening gehouden worden met die eerste aangifte, en dat kan erfbelasting besparen.

Welke vrijstellingen zijn er voor de erfbelasting in 2024?

Echtgenoot of geregistreerd partner € 795.156
(ook voor sommige samenwonende partners)

Kind, pleegkind of stiefkind € 25.187
Kind met een beperking € 75.546

Kleinkind € 25.187

Achterkleinkind € 2.658

Ouders (ook gezamenlijk) € 59.643

Alle andere € 2.658

Wat zijn de tarieven van de erfbelasting in 2024?

De tarieven bekijk je per verkrijger.

Partner en kinderen
van € 0 tot € 152.368 - 10%
vanaf € 152.368 - 20%

Kleinkinderen
van € 0 tot € 152.368 - 18%
vanaf € 152.368 - 36%

Overige verkrijgers
van € 0 tot € 152.368 - 30%
vanaf € 152.368 - 40%

Je betaald pas erfbelasting als de verkrijging hoger is dan de vrijstelling.

Wanneer moet de aangifte erfbelasting gedaan zijn?

De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden bij de belastingdienst worden ingediend. Indien dat niet haalbaar is kan er uitstel aangevraagd worden. Wij kunnen dat voor jou doen. Dat is een gratis service.

Zijn de kosten van de uitvaart aftrekbaar van de belasting?

De zelf betaalde kosten van de uitvaart mogen in mindering worden gebracht op de erfenis. Dat verlaagt dan de erfbelasting.

Wie betaald de erfbelasting?

Bij de wettelijke verdeling erven de kinderen wel een erfdeel, maar dat krijgen ze nog niet, het is een vordering op de langstlevende ouder, en die moet dan de erfbelasting voor de kinderen betalen. We kunnen er ook vaak voor zorgen dat er geen erfbelasting is verschuldigd bij het eerste overlijden. Dat is afhankelijk van de omvang van het vermogen en de juiste bepalingen in een testament.